Nasze wartości.

Nasze wartości.

  • Porozumienie bez przemocy – NVC

W codziennej komunikacji opieramy się na empatii i szacunku do dzieci i samych siebie. Wiemy, że podstawą wzajemnego zrozumienia jest akceptacja uczuć i emocji drugiej osoby, wyniakających z pragnienia zaspokojenia potrzeb. Umiejętność ich nazwania i wyrażenia daje dzieciom siłę i  poczucie własnej wartości. 

  • Metoda Reggio Emilia

Wierzymy, że dzieci posiadają nieograniczony potencjał w odkrywaniu i nauce otaczającego nas świata. Naszym celem jest zbudowanie pozytywnej relacji z opiekunem, dającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń, do rozwijania ich indywidualnego potencjału. 

  • Wychowanie przez sztukę

Sztuka uczy wrażliwości. Pielęgnujemy dziecięcą kreatywność i zachwyt nad pięknem ukrytym w codzienności wspólnie przekuwając je w obrazy, taniec i śpiew.

  • Pozytywna dyscyplina

Dyscyplina rozumiana jako dorosły autorytet, który z szacunkiem i miłością potrafi wsłuchać się w potrzeby dziecka, zatroszczyć się o nie i wyznaczyć granice tam, gdzie są one niezbędne.

  • Wychowanie bez nagród i kar

Dzięki zrozumieniu potrzeb, etapów rozwoju i trudności, jakie mogą wpływać na zachowanie dziecka staramy się je wspierać w zrozumieniu siebie i swoich emocji. Stawiamy na samodzielność i wysoką samoocenę zamiast kontroli za pomocą nagród, pochwał i kar.

Gdy już poznałeś nasze wartości, poznaj nasz Kontakt.